Jesteś tutaj > Strona główna > Regulamin

Regulamin

WSTĘP

 1. Sklep internetowy pod adresem www.gama.pl prowadzi GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna,  z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Szczecińskiej 25 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla miasta Koszalin w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006432, REGON 330565442, NIP 669 – 21 – 47 - 885.
 2. Administratorem danych osobowych jest GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna z siedzibą w Koszalinie, adres 75 – 122 Koszalin, Szczecińska 25A
 3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.

OGÓLNE ZAPISY

 1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
  1. sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.gama.pl, e-maila lub telefonu (sprzedaż internetowa),
  2. możliwość rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym  (rezerwacja),
  3. informację o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a  firmą GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna
 3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu fiskalnego.
 4. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z następujących kroków:
  1. wybranie produktów,
  2. złożenie zamówienia,
  3. dokonanie płatności
  4. odbiór zamówionych produktów w siedzibie firmy, bądź skorzystanie z usług firm spedycyjnych.
 5. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży
 6. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
   1. Gotówką – pobranie przy odbiorze przesyłki, należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki, bądź uiścić zapłatę w kasie firmy GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna w przypadku osobistego odbioru towaru;
   2. Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie internetowej firmy GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto - równowartości złożonego zamówienia wraz z ewentualnymi kosztami przesyłki. W przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia, nazwę produktu wraz z symbolem.
   3. Koszalin - darmowa dostawa zamówienia powyżej wartości 500,00zł netto w obrębie miasta Koszalina dotyczy zarówno Stałych jak i Nowych Klientów
   4. 1000 – darmowa dostawa zamówienia powyżej wartości 1.000,00 zł netto na terenie całego kraju dotyczy zarówno Stałych jak i Nowych Klientów
   5. Stały Klient: opcja stosowana dla Klientów systematycznie dokonujących zakupów w firmie GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna dla tej grupy stosowany jest termin płatności według indywidualnych uzgodnień
   6. Nowy Klient: przedpłata 100% - przelew bankowy lub płatność przy odbiorze.
 7. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.gama.pl, w szczególności opisy, parametry techniczne, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Ceny produktów umieszczone na stronie www.gama.pl podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
 9. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia. Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez Zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
 10. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym
 12. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
 13. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji, bądź telefonicznie
 14. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres firmą kurierską bądź firmowym transportem w czasie każdorazowo ustalanym z Konsultantem ds. e-commerce. Wyjątkiem jest asortyment z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji.
 15. Istnieje możliwość wysyłki paczki przez inną wskazaną, przez Klienta firmę kurierską np. jeśli klient ma podpisaną umowę współpracy.
 16. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie na podstawie cenników firm kurierskich.
 17. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY

 1. Produkty oferowane w sklepie internetowym są fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio firmie GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna lub telefonicznie w Dziale Serwisu.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu.
 3. W przypadku niezgodności produktów z umową oraz w przypadku wad produktów, zgodnie z obowiązującymi przepisami reklamacje można składać:w autoryzowanych serwisach producentów poszczególnych produktów wskazanych w kartach gwarancyjnych, w firmie GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna, telefonicznie w Dziale Serwisu, gdzie można uzyskać także informacje o sposobie dokonania naprawy, usunięcia awarii bądź odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji.
 4. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu. Koszty odesłania towaru oraz cena wykonanych na życzenie Klienta usług dodatkowych, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.
 5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

POZOSTAŁE

  • Spółka zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
  • Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę GAMA Plawgo & Zawisza Spółka Jawna wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
  • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".
  • Szczegółowe czynności związane z realizacja usług w sklepie internetowym, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach serwisu i stanowią integralna cześć regulaminu.
  • Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
  • W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku

Logowanie